با اینها همسفر برای مسافرت نشوید

با اینها همسفر برای مسافرت نشوید

با کیا همسفر برای مسافرت نشویم!! هیچ چیزی مثل یک مسافرت درست و حسابی باتری‌های آدم را شارژ نمی‌کند اما امان از وقتی که همسفرت روی اعصابت پیاده روی کند. بعضی‌ها در طی سفر چنان پدری از آدم در می‌آورند که پیش خودت می‌گویی نکند دوربین مخفی است! مثلاً طرف دست پا چلفتی است و موقعی […]

فلسفه رقص کوردی

فلسفه رقص کوردی

فلسفه رقص کوردی به روایت دیاکونوف در سال ۶۱۲ قبل از میلاد ، امپراتوری ماد به رهبری هوخشتره ، نینوا را از تسخیر آشوریان که برای مادها همیشه دردسر سازبودند ، درآورد و امپراتوری خود را گسترش داد.. پس از اتمام جنگ ، پادشاه ماد (هوخشتره ) از فرماندهان خود خواست چگونگی جنگ را برای […]