فلسفه رقص کوردی

فلسفه رقص کوردی

فلسفه رقص کوردی به روایت دیاکونوف در سال ۶۱۲ قبل از میلاد ، امپراتوری ماد به رهبری هوخشتره ، نینوا را از تسخیر آشوریان که برای مادها همیشه دردسر سازبودند ، درآورد و امپراتوری خود را گسترش داد.. پس از اتمام جنگ ، پادشاه ماد (هوخشتره ) از فرماندهان خود خواست چگونگی جنگ را برای […]