پاییز و توصیه هایی برای این فصل

پاییز و توصیه هایی برای این فصل

در کوهنوردی همواره اصل «همراه داشتن پوشاک کافی و اضافی » را مخصوصا در پاییز به خاطر داشته باشید. به همراه داشتن کت پَر – نیم کت یا یک دست بالا پوش پلار می تواند هنگام استراحت های بین مسیر شما را به خوبی گرم نگه دارد . به محض مشاهده ی هوای نامناسب و […]