Monthly Archives: خرداد ۱۳۹۵

اهدای عضو، اهدای زندگی

اهدای عضو، اهدای زندگی

با اهدای عضو، در تو زندگی خواهم کرد! و چه زیباست لحظه ای که چندین انسان با اعضای یک انسان فوت شده ، جانی دوباره می یابند و زندگی خود را از سر می گیرند. به جای بردن اعضایم به بهشتی که به آنها احتیاجی نیست مایلم با اهدای آنها، پس از مرگم زندگی را به دیگران […]

اسپرانتو ؛ زبانی بی‌طرف و صلح‌پرور

اسپرانتو ؛ زبانی بی‌طرف و صلح‌پرور

زبان اسپرانتو زبان اسپرانتو معروف‌ترین زبان علمی یا فراساخته جهان است که از میان زبان‌های ابداعی موجود، بیشترین سخن‌گویان را در دنیا داراست.  کسی که به زبان اسپرانتو سخن بگوید یا از آن استفاده کند را اسپرانتیست یا اسپرانتودان می‌نامند. نام این زبان از اسم مستعار دکترلودویک زامنهوف، پدیدآورنده این زبان بین‌المللی، گرفته شده‌است. هدف دکتر زامنهوف – که به افتخار او یونسکو نیز سال […]