روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی

روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی

۱ـ عبور از رودخانه به روش حلقه ای:
یکی از روشهایی که برای عبور از آبهای کم عمق که سرعت زیادی ندارند از آن استفاده می شود عبور به صورت حلقه ای می باشد. همواره این موضوع را به خاطر بسپارید که تعادل دو یا چند نفر در آب بیشتر از یک نفر است. در این روش بدین صورت عمل می گردد که گروههای سه نفری تشکیل داده و یک حلقه دایره ای درون آب ایجاد کنید. دستهای خود را دور کمر یکدیگر قلاب کرده و قوی ترین فرد گروه رو به بالا دست رودخانه قرار می گیرد. در این وضعیت در حالی که یکدیگر را محکم گرفته اید به صورت تراورسی از عرض رودخانه عبور کنید و در صورت نیاز یکدیگر را پشتیبانی نمایید. گاهی اوقات لازم است که به صورت چرخشی در مسیر رودخانه حرکت نمایید به طوری که همزمان هم عمل چرخیدن پیرامون دایره تشکیل شده و هم عمل تراورس (عبور عرضی) را انجام دهید. این سیستم را تا زمان رسیدن به ساحل روبرو و حفظ کرده و هیچ گاه در بین راه یکدیگر را رها نکنید.

۲ـ عبور از رودخانه به روش زنجیره ای یا خطی
در این روش نفرات به صورت ستونی و پشت سر هم قرار می گیرند و ضمن اینکه روی نفرات به سمت بالا دست رودخانه است و هر نفر دست خود را دور کمر نفر جلوی خود قلاب می کند اقدام به عبور از رودخانه می نمایند در این حالت زاویه بدن نفرات نسبت به جهت جریان آب اندکی مایل و حرکت به صورت خرچنگی و در عرض رودخانه صورت می گیرد. نفر جلوی گروه می تواند به کمک باتون کوهنوردی تعادل خود و در نتیجه تعادل دیگر اعضای گروه را بهتر حفظ نماید.

۳ـ عبوراز رودخانه به روش مثلثی
روش فوق را با کمی تغییر در آرایش قرارگیری نفرات نسبت به یکدیگر می توان به صورت مثلثی تبدیل نمود. بدین صورت که یک نفر در جلوی گروه قرار گرفته و نفرات دیگر به صورت یک مثلث در پشت سر او ایستاده و با قلاب کردن دستهای خود به دور کمر یکدیگر به عبور از عرض رودخانه می پردازند.

۴ـ عبور از رودخانه به روش پهلو به پهلو
در این روش نیز نیاز به یک چوب دست و یا یک باتون کوهنوردی می باشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می گردد بر خلاف روشهایی که تاکنون گفته شده در این روش نفرات در کنار یکدیگر و عمود بر جهت جریان آب قرار رگرفته و با گرفتن چوب دست یا باتون به صورت کاملاً هماهنگ با یکدیگر شروع به حرکت می نمایند.

۵ـ عبور به کمک باتون کوهنوردی و یا چوب دست
در حین عبور همواره رو به بالا دست رودخانه داشته باشید و در جهت خلاف جریان آب بایستید. این عمل سبب می گردد که شدت جریان آب باعث خم شدن پا از مفصل زانو نگشته و تعادل شما را در هنگام عبور به هم نزند. باید توجه داشته باشید که پاها در این حالت به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند تا تعادل بیشتری درون آب داشته باشید. از کنار هم قرار گرفتن پاها و یا عبور آنها از یکدیگر (قیچی زدن) در حین حرکت خودداری کنید و به صورت خرچنگی و از پهلو حرکت نمایید. قبل از حرکت پای دوم از محکم بودن جای پای اول اطمینان حاصل نمایید. در این حالت باید سعی کنید که تماس کف پای خود را با بستر رودخانه همواره حفظ کنید. برای رسیدن به این منظور از گام برداری همانند آنچه که در خشکی انجام می دهید پرهیز کرده و پای خود را حتی الامکان روی بستر رودخانه و با فاصله کم حرکت دهید. البته رعایت این فاصله رابطه مستقیم با ناهمواریهای بستر رودخانه دارد. در صورتی که از یک باتون کوهنوردی و یا چوب دست استفاده کنید این وسیله به عنوان پای سوم شما در حفظ تعادل نقش مهمی خواهد داشت. همچنین با استفاده از آن می توان میزان عمق آب پیش روی خود را اندازه گیری کرد.

در زمان عبور ممکن است به هر دلیل تعادل شما در آب به هم خورده و درون آب بیافتید. در این هنگام با توجه به شرایط موجود بلافاصله کوله پشتی را از دوش خود جدا کرده اما آنرا هرگز رها ننمایید. زیرا خود کوله پشتی می تواند تا حدودی شما را روی سطح آب نگاه دارد. سعی در مقابله و ایستادن جلو جریان آب را نداشته باشید و تنها تلاش کنید تا به کمک جریان آب به کرانه ای از رودخانه که به آن نزدیکتر هستید کشیده شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *