رشت گیلان هیچهایک رضا عسکری برنامه

در اینجا قرار رو بر این گذاشتم تا اطلاعاتی در مورد برنامه های پیش رویی که دارم رو بذارم، شما میتونید برنامه های آتی رو تو کانال تلگرام سفرهام دنبال کنید و در صورت علاقه به عنوان همسفر در کل یا بخشی از سفر همراه من باشید