با اینها همسفر برای مسافرت نشوید

با اینها همسفر برای مسافرت نشوید

با کیا همسفر برای مسافرت نشویم!! هیچ چیزی مثل یک مسافرت درست و حسابی باتری‌های آدم را شارژ نمی‌کند اما امان از وقتی که همسفرت روی اعصابت پیاده روی کند. بعضی‌ها در طی سفر چنان پدری از آدم در می‌آورند که پیش خودت می‌گویی نکند دوربین مخفی است! مثلاً طرف دست پا چلفتی است و موقعی […]

هیچهایک در فیلم ها و مستند ها

هیچهایک در فیلم ها و مستند ها

  هیچهایک در فیلم ها به طور کلی هیچهایک در فیلم ها را میتوان از لحاظ تاثیر به دو بخش خوب و نامناسب تقسیم کنیم   ۱-فیلم هایی با تاثیر خوب این فیلم ها از نظر ما باعث میشوند تا هیچهایک به عنوان یک سرگرمی، یک فعالیت ماجراجویانه قلمداد شود  مستندها و فیلم های کوتاه […]