گذرنامه و اطلاعاتی درباره آن

گذرنامه و اطلاعاتی درباره آن

تاریخچه گذرنامه بنا بر عهد عتیق (تورات)، کهن ترین برگه ای که کاربردی مانند گذرنامه امروزی داشته، امان نامه ای بوده که اردشیر اول، شاه ایران در ۴۵۰ سال قبل از میلاد به نِحمیا (بزرگ یهودیان) داد تا به یهودا (منطقه ای در جنوب اورشلیم) برود. در اواخر قرن ۱۹ گذرنامه به شکل امروزی اش […]