روشهای مختلف جهت یابی

روشهای مختلف جهت یابی

روشهای جهت یابی ۱) لانه مورچه‌ها : که خاکریز لانه آنها سمت جنوب را نشان میدهد. ۲) خورشید و اجسام : شئ بلندی را در زمین فرومیکنیم آخر سایه ایجادشده را علامت می‌زنیم . سپس ۲۰ تا ۳۰ دقیقه دیگر مراجعه می‌کنیم دوباره آخر سایه فعلی را علامت می‌زنیم . دو نقطه را به هم […]